Fant lovbrudd under tilsyn: – Har påbe­gynt arbeidet med å rette opp

foto