Dømt til bot etter å ha kjørt på jogger i gangfelt