Dette vil et nytt sykehusbygg på Helgeland koste for Helse Nord