Utsatte ny organisering etter to gruppemøter

foto