Kan gå ut året før grunnlag for tarmkreft-vedtak er på plass