Sømna stenger barnehager og skoler, Vevelstad, Bindal og Vega avventer

foto