Brønnøy får fire millioner til strømsparingstiltak