Brønnøy får fire millioner til strømsparingstiltak

foto