Jansen ønsket velkommen som ny leder av næringsforum

foto