Depar­tementet lover å priori­tere en avkla­ring om oppdrett og verdensarv

foto