Klesbyttedagen arrangeres for første gang i Brønnøysund