– Sjøfuglbestandene er i alarmerende nedgang

foto