SSB: Eksportpris på laks rett i været – historisk sterkt år