Rektor avviser at teknisk feil har røpet eksamensfagene

foto