MDG har siden i fjor jobbet med menns likestillingsproblemer. Et utvalg ble derfor satt ned av sentralstyret for å utforme konkret politikk for likestillingsutfordringer for menn.

– Vi har utarbeidet det mest omfattende forslaget for å synliggjøre og inkludere gutter og menn fra noe norsk politisk parti noensinne, sier Johan Rud, som er en del av utvalget, til Klassekampen.

I forslaget heter det at «MDG vil arbeide for en kjønnsnøytral likestillingslov ved å fjerde ordet kvinner fra lovens formålsparagraf».

Rud mener dagens utforming av loven har stått i veien for likestillingstiltak rettet mot gutter, fordi loven langt på vei forbyr kvotering og favorisering av menn.

Daværende likestillingsminister Solveig Horne (Frp) forsøkte i 2016 å gjøre loven kjønnsnøytral, men møtte for stor motstand. Rud er likevel optimistisk.

– Kunnskapen om menns likestillingsutfordringer er større nå. Jeg tror tiden er moden for at dette kan få støtte, sier Rud.

Landsstyret i MDG skal stemme over forslaget fredag kveld.