Ingen enighet i forkant, klare for lagmanns­retten neste uke

foto