Ber stats­forval­teren vurdere habi­litet og ærekren­kelse etter oppfar i kommune­styret