Ingen penger til oppvekst og pleie og omsorg etter dobbelt­stemme fra ordfører