Lukket dørene for å disku­terte krav mot Søren Nielsen, Harald Nilsen-dom og kommune­avtale

foto