66 av 66 nyutdannede lærere fra Nesna går rett ut i jobb