Lege brukte Google Translate i møte med pasient

foto
Lurøy kommunestyre ønsker å bedre rekrutteringen til legetjenesten gjennom et eget pilotprosjekt Tanken er å ansette tre leger skal ha legekontoret på Lovund (bildet) og Slenset som arbeidsplass. Foto: Lars Olve Hesjedal