I går kveld ble det gjort kjent på Facebook at eierne av Terråk gjestegård ønsker å selge bedriften. De oppgir at familiesituasjonen gjør at de har måttet ta dette valget, og vil derfor gi denne sjansen til andre om å  kjøpe og drive gjestegården.

"Etter fire år med prøving og feiling med diverse driftsmodeller har vi fortsatt trua på at dette er mulig, og at det er godt potensiale som vi sjøl ikke får anledning til å utnytte fullt ut framover", skriver eierne av Terråk gjestegård.

Venter familieforøkelse

Karoline Velde åpnet Retro-kafeen Mon Amour på Bangstad i 2011. To år senere kjøpte Velde og samboer Kenneth Wermundsen Terråk gjestegård. De har jobbet hardt for å gi innbyggerne et tilbud disse årene. I sommer valgte de imidlertid å legge ned restauranten.

De opplyser at det forløpig ikke foreligger noen takst, de ønsker i første omgamg bare å fortelle om sin beslutning for å høre om det kan være noen som er interessert.

- Hovedgrunnen til at har tatt dette valget er at vi venter et nytt familiemedlem i løpet av våren. Det blir mye å ta tak i når jeg i tillegg pendler på jobb, sier Kenneth Wermundsen som er pilot i Widerøe.  Han opplyser også at etter fire års drift har de funnet ut hvilken driftmetode som fungerer. Driftstallene peker nå i riktig retning på Terråk gjestegård.

Driver inntil videre

- Derfor er det litt dumt at vi måtte ta dette valget nå, men vi velger å prioritere familien, sier han. At de valgte å legge ned drifta av restauranten i sommer kom som en beslutning etter at de hadde prøvd ut ulike konsept i forhold til matservering.

- Vi har konkludert med at Terråk er for liten plass til å få lønnsomhet med å drive en daglig resturant. Men i tida framover vil vi fortsatt ha tilbud om overnatting og selskaper. Quiz annenhver torsdag vil vi også fortsette med til vi finner noen som overtar. Det er fullt mulig å drive en gjestegård på Terråk med dette konseptet. Så om noen er interessert i å ta over er vi behjelpelig med å dele erfaringer i oppstarten, sier Wermundsen.

Han opplyser også at drift av retro-kafeen Mon Amour på Bangstad vil bli videreført.