Prestemangel, men prosten garanterer for julegudtjenestene