Foreldre slipper å betale for koronastengte barnehager og SFO

foto