Fylkespolitikerne enstemmige mot nedleggelse av domstoler

foto