Altaværinger delt på midten i spørsmålet om fylkestilhørighet

foto