Anbefaler politikerne å godkjenne Gåsholman som oppdrettslokalitet