Brannstiftelses-sak kan komme opp for retten i februar-mars