Helgelandssykehuset vurderer ekstern hjelp i varslersakene

foto