På samefolkets dag ble leirbålet flyttet inn i Nøstvik kirke

foto