TTS-sjefen tenkte selv at noen burde utfordre fylket med et privat skoletilbud

foto