Tirsdag begynner de å sette opp brua på Lille Brønnøya

foto