Jussprofessor mener karantene er ulovlig, Brønnøy snur ikke

foto