Torgnes ser mulig­heter, men må ha forut­sigbarhet

foto