Høyre vil ha utredet frivillig helse-verne­plikt for ungdom