På tolv år har lokal bonde fått 89 øre mer for melka som nå koster over 23 kroner i butikken