Næringsbygg fikk støtte til renovering og oppgradering