Her vil kommunen redusere fartsgrensen fra 80 til 60 km/t