Tre flyte­brygger ble satt opp uten søknad. Saksbehandler foreslår tre forskjel­lige vedtak