Korne­lius skal være lærling i lokal­avisa de neste to årene

foto