Alle private barne­hager på Sør-Helge­land stenger i protest onsdag

De private barnehagene Bakketun (øverst, f.v.), Soltun, Fjellsøya og Kløvermarka stenger tidlig på onsdag som del av en nasjonal markering fra PBL.