Disku­terte flytekai, service­bygg, fiber og kirke­lige saker