Ved utgangen av 2023 var det registrert 2.876.692 personbiler i Norge, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er 29.320 færre enn i 2022. Det var størst nedgang i Oslo.

– Nedgangen kan sees i sammenheng med lavere nybilsalg og økt bileksport fra Norge. Dårligere privatøkonomi førte til utsettelse av bilkjøp hos mange og derfor færre førstegangsregistrerte personbiler, sier seniorrådgiver Geir Martin Pilskog i Statistisk sentralbyrå (SBB).

– Dessuten gjør svak norsk krone det attraktivt å eksportere biler fra Norge, legger han til.

Det er første gang siden 1996 at antall registrerte personbiler gikk ned sammenliknet med foregående år. Nedgangen var på 1 prosent.