– I lys av Helse Nord-prosessen og den forestående pensjonsavgangen for Anita Schumacher er det hensiktsmessig å bringe inn en ny toppleder på et tidligere tidspunkt enn januar 2025, sier styreleder Roald Linaker i en pressemelding.

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) besluttet tirsdag å starte arbeidet med å finne en ny toppleder.

Schumacher skulle etter planen gått av med pensjon i januar 2025 i en alder av 67 år. Nå fremskyndes datoen et halvt år, i samråd med henne selv. Hun får med seg en sluttpakke på en halv årslønn.

UNN-styret vil unngå at lederskiftet skal forsinke «eventuelle forbedringer og endringer som kan komme ut av omstillingen i Helse nord». Planen er å få på plass en ny direktør allerede første halvår 2024.

– Den første oppgaven for den nye direktøren vil bli å sikre at de nødvendige endringene som følger av beslutningene i Helse nord-styret, blir iverksatt i UNNs virksomhet, heter det i pressemeldingen.