Nærøysund har fått utsettelse for å behandle grensejustering