Kommunen kjøper to leiligheter i borettslag og garanterer for to til