Utgående kommunestyre skal ta stilling til mulig bompenge-utredning