Denne verdensdagen er budskapet at vi må lage plass