Det gjelder hvis det har gått seks måneder eller mer siden forrige dose, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Kommunene er bedt om å gjennomføre vaksinasjon så snart som mulig, og helst i løpet av april. Hensikten er å gi beskyttelse før en mulig smittebølge våren eller sommeren 2023, heter det i pressemeldingen.

De legger til at dette er basert på en anbefaling fra FHI.