Vevelstad kommune har brukt 3,3 millioner mindre enn budsjettert

foto