Tillatelse til oppdrett i Vega kalles tilbake

foto